VEREJNÉ   IHRISká

piškvorky

Stojanová hra - Piškvorky. Všetci si dobre pamätáme keď sme ich hrávali pod lavicou na štvorčekovanom papiery .Dnes na to môžno využiť 3D zariadenie z našej produkcie.
Hraciu plochu tvorí deväť kociek na ktorých sú nakreslené symboly(X-krížik, O -krúžok). Hráči striedavo otáčajú  kocky  s nakreslenými symbolmi. Jeden z hráčov má kolieska a druhý má krížiky.  Víťazom sa stáva ten hráč, ktorému sa ako prvému podarín vytvoriť súvislú radu troch  svojich symbolov v ľubovolnom smere - ortogonálne aj diagonálne.

Cena 350€