VEREJNÉ   IHRISká

Dobrý deň.
Je nám cťou predstaviť  Vám naše výrobky. Zariadenia pre detské ihriská sme začali vyrábať v roku 2010.

V súčasnosti sme držiteľmi typového certifikátu pre detské ihriská s názvom : "DETSKÉ KRÁĽOVSTVO -KIDS KINGDOM - KK". Nami vyrábané zariadenia sú plne v súlade s STN EN 1176 -11.Sme držiteľmi typového certifikátu.Pri našej výrobe dodržiavame všetky platné normy a predpisy.

Naše produkty a proces výroby môžete vidieť priamo u nás , v prevádzke, kde máme pre Vás vystavených aj viacero modelov .Nájdete nás na adrese : Topoľčianky , Železničná ulica č. 6

K našim produktom poskytujeme samozrejme aj "priestorové poradenstvo". To znamená ,že Vám navrhneme, ako čo najlepšie využiť priestor ktorý máte k dispozícii, s dodržaním potrebných bezpečnostných zón a odstupov.
Služby spojené s  inštaláciou zariadení "Detského kráľovstva -KK" na miesto určenia poskytujeme výlučne my,
v našej réžii. Takisto vykonávame aj potrebné terénne úpravy,výkopové a betonárske práce. Týmto spôsobom sa snažíme docieliť  aby  "naše produkty boli  stabilné a bezpečné.

Zároveň v prípade potreby zabezpečujeme aj potrebnú legislatívu spojenú s osadením a inštaláciou týchto drobných stavieb v zmysle stavebného zákona.
Verím, že dôveru ktorú prejavíte zakúpením našich tovarov a služieb nesklameme.
Zostávam s pozdravom
Ing.Karol Kováč.ml
Tel.: 0911 / 233978