VEREJNÉ   IHRISká

reťazový most

reťazový most
Visiaci reťazový most
Certifikované pre verejné použitie - STN EN 1176
Pôdorys mostíka :120 x 300cm. Potrebný priestor: 4 x 3 m.
Podľa EN 1176 pre túto projektovanú výšku pádu t.j.30cm, naokolo postačuje obyčajný trávnik.
Zariadenie je určené pre deti od 3 rokov. Celková výška mostíka je 110cm.
Výška visiacej časti max.30 cm t.j. na okrajoch