VEREJNÉ   IHRISká

MINI VEžA 2.3.

MINI VEžA 2.3.

Veža s terasou, visiacim reťazovým mostom, multipreliezkou 2A a hojdačkovým ramenom.