VEREJNÉ   IHRISká

MINI VEžA 4+ MOST+tERASA +HOJDAčKA+PRELIEZKA 3543,-€

MINI VEžA 4+ MOST+tERASA +HOJDAčKA+PRELIEZKA 3543,-€

Veža s terasou, visiacim reťazovým mostom, lezeckou preliezkou 2A a hojdačkovým ramenom.