VEREJNÉ   IHRISká

mINI VEža 1.2.

mINI VEža  1.2.

MINIVEŽA 1.2.  S HOJDAČKOU A MULTIPRELIEZKOU 2A - Certifikovaná zostava je určená pre deti od 4 rokov.  Obsahuje : vežičku, multipreliezku Midi 2A, hojdačkové rameno,rebrík alebo na požiadavku schody, šmykľavku a lezeckú stenu. Potrebný priestor pre celú zostavu  je 8m x 7 m.  Výška hrebeňa striešky je 300 cm. Na MultiPreliezku   sa vylieza po lezeckej stene. Rozmer tejto steny je 100x110cm a nachádza sa na nej 8 lezeckých kameňov. Plošina na ňou je ohraničená kovovým zábradlím. Preliezka je určená pre deti od 4 rokov. Je plne v zhode s EN 1176 a je vhodná pre verejné použitie. Výška pádu je projektovaná na 100 cm. Naokolo postačuje podľa normy aj "obyčajný" trávnik.