VEREJNÉ   IHRISká

multipreliezka midi 4a-100

MLS 4A

LEZECKÁ STENA NIŽŠIA(4A-99CM) - Spĺňa všetky požiadavky EN 1176 a je certifikovaná pre verejné použitie. Pôdorys preliezky je 200 x 300cm. Potrebný priestor aj s ochrannou zónou je 5x5 m.Lezecká stena (LEZ) má rozmer 300 x 110 cm.  Rozmer Lanovej siete (LAS) je 110 x 300 cm.  Lezecké Steny aj Lanové siete majú sklon 60°stupňov , čo umožňuje bezpečné lezenie detí vo veku už od 4 rokov. Celková výška preliezky je 190 cm. VÝSTUP: po lezeckých kameňoch sa vylieza na plošinu. Plošina (rozmer 120 x 300cm) je ohraničená kovovým zábradlím, ktoré zabraňuje prípadnému pádu.ZOSTUP - nadol sa dá pohodlne zliezať po Lanovej sieti (LAS).   Výška plošiny je len 99 cm. Pri takejto projektovanej výške pádu nie je potrebný tlmiaci povrch. Podľa EN 1176 naokolo postačuje "bežne" udržiavaný trávnik.