VEREJNÉ   IHRISká

multipreliezka maxi 4a 150

multipreliezka maxi 4a 150

Spĺňa všetky požiadavky EN 1176 a je certifikovaná pre verejné použitie. Pôdorys preliezky je 300 x 300cm. Potrebný priestor aj s ochrannou zónou je 7x7 m.Lezecká stena (LEZ) má rozmer 300 x 170 cm.  Rozmer Lanovej siete (LAS) je 170 x 300 cm.  Lezecké Steny aj Lanové siete majú sklon 60°stupňov , čo umožňuje bezpečné lezenie detí vo veku už od 4 rokov. Celková výška preliezky je 240 cm. VÝSTUP: po lezeckých kameňoch sa vylieza na plošinu. Plošina (rozmer 120 x 300cm) je ohraničená kovovým zábradlím, ktoré zabraňuje prípadnému pádu z podesty. ZOSTUP - nadol sa dá pohodlne zliezať po Lanovej sieti (LAS).   Výška pádu je 160 cm.Naokolo je potrebný tlmiaci povrch(drevená štiepka,štrk,guma)