VEREJNÉ   IHRISká

multipreliezka mini 2a 100

multipreliezka mini 2a 100

Je určená pre deti od 3 rokov. Je certifikovaná pre verejné použitie  v zhode s EN-1176. Obsahuje: Lezeckú stenu (LEZ) 100x100cm, Lanovú sieť (LAS) 100 X 100 CM.  Pôdorys : 110 x 100cm.Celková výška: 100 cm. Ochranná zóna : 3x3m. Hmotnosť : 21 kg. Zariadenie je prenosné. Povrch tlmiaci nárazy nie je potrebný, postačuje trávnik.