VEREJNÉ   IHRISká

MINI VEžA 4+VISIACI MOST+tERASA +HOJDAčKA+PRELIEZKA

MINI VEžA 4+VISIACI MOST+tERASA    +HOJDAčKA+PRELIEZKA

MINI VEžA S REŤAZÁKOM,HOJDAčKAMI A PRELIEZKOU 2A LEZ LES